Menu

Manager paket

Paket Manager je namijenjen svima koji žive brzo i stresno, nemaju mnogo vremena, a žele najbolje za sebe i svoje zdravlje. Opsežan sistematski pregled uključuje i preglede oftalmologa, dentalni pregled te dermatološki pregled madeža. Za žene paket uključuje i ginekološki pregled, a za muškarce urologa.

 • Pregled interniste
 • Laboratorijske pretrage (sedimentacija krvi, kompletna krvna slika, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, šećer u krvi, kreatinin, urin sa sedimentom, trigliceridi, kolesterol, željezo, urea, urati, HDL, LDL, TSH)
 • EKG u mirovanju
 • UZV abdomena
 • Ergometrija
 • UZV štitnjače
 • Oftalmolog
 • Dentalni preventivni pregled s ortopanom
 • Dermatološki pregled madeža dermatoskopom
 • Ginekolog (UZV, PAPA) - žene
 • UZV dojke ili mamografija
 • Urolog (UZV prostate s PSA) - muškarci
 • Završni razgovor s internistom